begrip

Begrippenlijst

Begrip: iets wat je krijgt als je het gegeven hebt
Zie ook: gedragseigenschappen

het bewijs

feit of redenering waaruit de juistheid van een bewering onweerlegbaar blijkt

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z