begrip

Begrippenlijst

Begrip: iets wat je krijgt als je het gegeven hebt
Zie ook: gedragseigenschappen

priming

is het sneller herkennen van, of reageren op een bepaalde stimulus als men deze eerder heeft waargenomen

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z