Visueel

visueel

heeft betrekking op wat je met je ogen waarneemt (kijken – zien)


“Hoe verder naar achteren je kunt kijken, des te verder naar voren je zult zien”