Cholerisch

Cholerisch type

Cholerisch

Cholerisch is een temperament of persoonlijkheidstype. Het cholerische type wordt geacht snel driftig te worden.

Het cholerisch type wordt, behalve met de gele gal, geassocieerd met het zomerseizoen (warm en droog), en met het element vuur. Het zijn doeners en leiders, met veel ambitie en energie, en ze hebben de behoefte om dat op andere mensen over te dragen, speciaal op het flegmatisch type. Veel charismatische, militaire en politieke leiders waren van het cholerisch type. Een negatief aspect is dat ze snel boos of humeurig worden.

Karakteristieken: ambitieus, eerzuchtig, rusteloos, driftig, egocentrisch, extravert, gepassioneerd, energiek, resultaatgericht.

Andere benamingen: de doener, cholericus


Zie ook: Test – De vier temperamenten
Zie ook: Artikel – De vier temperamenten
Zie ook: Flegmatisch typeMelancholisch typeSanguinisch type