Winston Churchill

Hoe verder naar achteren je kunt kijken, des te verder naar voren je zult zien