Winston Churchill

Wanneer twee mensen altijd dezelfde mening hebben is één van hen overbodig