de wijsheid

het vermogen om verstandig te handelen


“Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen”