Wat is normaal?

Wat is normaal?

De van Dale zegt over normaal: “overeenkomstig de regel, gewoon”. En gewoon is: “gebruikelijk, algemeen aangenomen”. Misschien is normaal datgene wat we door ervaring gewoon zijn gaan vinden? Vraag maar eens aan iemand die in Siberië woont en aan iemand die in de Sahara woont: “Wat is koud?”

Je groeit op in een bepaalde omgeving. Daar leren we wat normaal is. Groei je op in de binnenlanden van Afrika, dan is het ‘normaal’ dat je naakt of bijna naakt rondloopt. Groei je op in een streng Islamitisch gezin, dan is het ‘normaal’ dat je als vrouw een Boerka draagt. Groei je op bij de Amish, dan is het normaal dat je een sober leven leidt buiten de moderne wereld. Wat voor de één normaal is, hoeft voor de ander dus helemaal niet normaal te zijn.

Ieder mens is uniek

Ik geloof dat ieder mens uniek is: Ik denk anders, jij denkt anders, hij of zij denkt anders. Vanaf de geboorte doorlopen we een leerproces wat pas ophoudt als we onze laatste adem uitblazen en gedurende dit leerproces krijgen we een eigen persoonlijkheid. Onze zogenaamde denkpatronen ontwikkelen zich. We leren van ervaringen die we opdoen. Dit is voor ieder mens anders aangezien het een interpretatie is van informatie die je in het verleden waargenomen, verwerkt, opgeslagen en gebruikt hebt. Jouw model van de wereld. ”Jouw waarheid”.

Ter overdenking

Stel jezelf de volgende keer eens de vraag: “Wat is normaal?” voordat je: ”Doe eens normaal” zegt tegen een ander. Dit zorgt ervoor dat je er meer over aan de weet komt. Zoals Konrad Adenauer ooit zei: “Men hoeft niet altijd hetzelfde standpunt in te nemen, want niemand kan je beletten wijzer te worden”.
leven