VoorKeur denkpatronen

VoorKeur® denkpatronen

De manier waarop je gewend bent over iets na te denken (de zogenaamde denkpatronen) is voor ieder mens verschillend. Je denkpatronen bepalen:

  • Hoe je informatie verwerkt
  • Waar je aandacht aan besteedt
  • Hoe je besluiten neemt
  • Wat je motiveert

Tijdens je leven ontstaan voorkeuren van denkpatronen. Er zijn geen goede of slechte voorkeuren. Ze zijn alleen anders. Ieder denkpatroon heeft zo zijn kracht en schaduwzijde. Het een en ander is afhankelijk van de context waarbij een denkpatroon beter of minder goed inzetbaar is. VoorKeur® denkpatronen is een persoonlijkheidsmodel dat op basis van een uitgebreide vragenlijst je denkpatronen in kaart brengt. Binnen VoorKeur® gaan ze uit van de kracht van het denkpatroon.

Inzicht door overzicht

Inzicht hebben in je eigen voorkeuren van denkpatronen en dat van een ander geeft je de mogelijkheid om je communicatie te verbeteren en communicatieproblemen te voorkomen. Dat je een ander beter begrijpt (als die persoon een ander denkpatroon heeft) of dat een ander, jou beter begrijpt. Ook kun je er dankbaar gebruik van maken als iemand een andere voorkeur heeft voor een denkpatroon.

Binnen VoorKeur® denkpatronen onderscheiden ze 20 categorieën (Aandacht, Besluitvorming, Denkstrategie, Drijfveer, Flexibiliteit, Informatieverwerking, Interesse, Invalshoek, Leerstijl, Oplading, Overtuigingsstrategie, Planning, Reactie, Referentiekader, Richting, Tijdoriëntatie, Tijdsbestek, Vergelijking, Waarneming, Werkstijl).

Binnen die 20 categorieën onderscheiden ze in totaal 61 verschillende denkpatronen: Aansluiting, Abstract, Actief, Activiteiten, Ander, Automatisch, Bedachtzaam, Bedenken, Bereiken, Betekenisgericht, Contemplatief, Concreet, Controleren, Details, Dingen, Eigen, Ervaringsgericht, Externe bron, Externe referentie, Globaal, Heden, Helikopterview, Herhaling, Horen, Individueel, Informatie, Interne bron, Interne referentie, Intuïtief, Invloed, Kennisgericht, Korte termijn, Lange termijn, Mensen, Opties, Overeenkomst, Plaatsen, Proactief, Procedures, Rationeel, Reactief, Realiseren, Reflectief, Relatiegericht, Resultaat, Sceptisch, Spontaan, Systematisch, Taakgericht, Tijdloos, Tijdsverloop, Toekomst, Toepassingsgericht, Verleden, Vermijden, Verschil, Voelen, Woorden, Zien, Zorg voor ander, Zorg voor zelf.

Schakelen tussen denkpatronen

Het is echter niet zo dat je het ene of het andere denkpatroon hebt. Binnen een bepaalde categorie kun je voor meerdere denkpatronen een gelijkwaardige voorkeur hebben ontwikkeld. Dan kun je snel schakelen tussen deze denkpatronen.

Hoe verder je denkpatronen binnen een categorie uit elkaar liggen, des te lastiger wordt het om hier tussen te schakelen. Je bent minder flexibel binnen die categorie. Of het schakelen wordt zelfs onmogelijk doordat je in het verleden voor het ene denkpatroon een vele sterkere voorkeur hebt ontwikkeld ten opzichte van het andere denkpatroon.

Stabiliteit van de denkpatronen

Omdat je continu leert kunnen je denkpatronen in de loop der tijd wijzigen. In het bijzonder door het opdoen van ervaringen. Vooral de ervaringen die een grote impact op je leven hebben (ziekte, overlijden van een dierbare, echtscheiding, ongeluk) kunnen een wijziging teweeg brengen in iemands denkpatroon. Gemiddeld genomen zijn je denkpatronen echter redelijk stabiel.

Ter overdenking

Vragenlijst – VoorKeur® denkpatronen (gratis)

leven