Thomas Edison

Als wij alle dingen deden waar we toe in staat zijn, zouden we onszelf letterlijk verbazen