Woord (taalkunde)

het woord (taalkunde)

spraakklank of geheel van spraakklanken dat op zichzelf een betekenis heeft of de zichtbare voorstelling hiervan