Werkstijl

werkstijl
VoorKeur® categorie
Deze categorie vertegenwoordigt de denkpatronen die bepalen welke stijl van werken je motiveert. Je werkt bij voorkeur alleen (Individueel), samen (Relatiegericht) of samen met anderen (Taakgericht).


Deze categorie vertegenwoordigt de VoorKeur® denkpatronen:


Naast wat je motiveert qua werkstijl kun je hieruit ook afleiden in wat voor werkomgeving je het beste functioneert.

Een persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Individueel zal beter tot zijn recht komen in een eigen kantoorruimte terwijl een persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Relatiegericht hier doodongelukkig wordt. Deze persoon werkt bij voorkeur in een open kantoortuin of een kantoorruimte waar meerdere personen werkzaam zijn.

Een persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Individueel bepaald bij voorkeur zelf de plek waar men werkt terwijl een persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Taakgericht bij voorkeur in de nabijheid van zijn collega’s is.

Een persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Individueel werkt vaak met de deur dicht en is minder productief met anderen om hen heen. Deze persoon kan zich lange tijd concentreren door de wereld om zich heen buiten te sluiten. De andere kant is dat ze moeite hebben om met anderen samen te werken. Ze hebben moeite met het aannemen van instructies. Daardoor is de communicatie met anderen niet iets vanzelfsprekend. Wanneer ze vaak onderbroken worden in hun werkzaamheden of moeten samenwerken, raken ze gemakkelijk gedemotiveerd.

Een persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Relatiegericht wil in een team zitten met gedeelde verantwoordelijkheid. Hierbij hebben ze moeite met hiërarchische structuren en opdrachten. Deze persoon willen graag een bijdrage leveren aan een groter geheel en wil daar de verantwoordelijkheid in delen. Ze hebben dan ook meer moeite om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. Deze persoon heeft er moeite mee om leiding te geven of leiding te krijgen als de leidinggevende beslissingen voor hen neemt. Ze willen bij voorkeur gecoacht worden.

Een persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Taakgericht is minder productief als men alleen moet werken. Ze willen graag deel uitmaken van een team en hebben behoefte aan duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Hun bijdrage willen ze daarbij wel onderscheiden hebben en verantwoordelijkheid voor dragen. Ze willen leiding krijgen maar willen zelf ook leiding geven.


Confucius

“Kies een baan waarvan je houdt en je hoeft nooit één dag in je leven te werken”