Vorm

de vorm

uiterlijke gedaante, ook met betrekking tot onstoffelijke zaken