Vergelijking

vergelijking
VoorKeur® categorie
Deze categorie vertegenwoordigt de denkpatronen die je gebruikt om informatie te begrijpen en keuzes te maken. Het vormt een belangrijk onderdeel van je persoonlijkheid betreffende je houding en behoefte aan verandering. Het beïnvloedt de wijze waarop je nieuwe informatie die je waarneemt vergelijkt met eerder verworven kennis.

Bij het ene denkpatroon zoek je wat er wel is en focus je je op wat er hetzelfde is en hoe de zaken bij elkaar horen (Overeenkomst) of je richt je eerst op de overeenkomsten maar ziet ook de verschillen (Overeenkomst met verschil). Bij het andere denkpatroon zoek je wat er ontbreekt en focus je je op wat afwijkt en hoe dingen niet werken (Verschil) of je richt je eerst op de verschillen maar ziet ook de overeenkomsten (Verschil met overeenkomst).


Deze categorie vertegenwoordigt de VoorKeur® denkpatronen:


Indien personen een sterk verschillende voorkeur hebben op het gebied van vergelijking dan loop je kans op wrijvingen.
De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Overeenkomst ziet de verschillen niet en de persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Verschil ziet de overeenkomsten niet. Je kijkt dus samen naar een plaatje en denkt hetzelfde te zien. Het tegendeel is echter waar.
Ze kunnen elkaar echter perfect aanvullen en er voor zorgen dat een project kans van slagen heeft en gerealiseerd wordt.


Jean Cocteau

“Critici vergelijken altijd en het onvergelijkbare ontgaat hen”

Robert Joseph Dole

“De beste manier om met veranderingen te leren omgaan is ze zelf te bewerkstelligen”