Tijdsbestek

tijdsbestek
VoorKeur® categorie
Deze categorie vertegenwoordigt de denkpatronen die bepalen hoe ver je vooruitdenkt en hoe je beslissingen neemt.
Bij het ene denkpatroon is dit de korte termijn op basis van ervaringen vanuit het heden en recente verleden en bij het andere denkpatroon is dit de lange termijn op basis van anticipatie op wat mogelijk kan gebeuren.


Deze categorie vertegenwoordigt de VoorKeur® denkpatronen:


Indien personen een sterk verschillende voorkeur hebben hoe ver men vooruit denkt loop je kans op misvattingen.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Korte termijn negeert de consequenties voor de lange termijn terwijl de persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Lange termijn geen aandacht besteedt aan de consequenties voor de korte termijn. Er kan onenigheid ontstaan als men deze denkpatronen niet als aanvullend opvat.

De denkpatronen Korte termijn en Lange termijn zijn overwegend contextafhankelijk en voor ieder mens verschillend. Zo kan voor de ene persoon de korte termijn 1 dag zijn terwijl het voor een ander persoon 1 jaar is. En dit geldt ook voor de lange termijn. Die kan voor de ene persoon 7 dagen zijn terwijl het voor een ander persoon misschien 10 jaar is. Daarnaast kan dit verschillend zijn in een privé- of werksituatie.


Albert Einstein

“De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren”

Patrick van de Kerkhof

“De lengte van een minuut is afhankelijk van aan welke zijde van de wc-deur je je bevind”