Stelling

de stelling

bewering die men als waarheid wil zien aangenomen