Spreuk

de spreuk

kernachtige zin die een levenswijsheid of een vermaning inhoudt