Sanguinisch

Sanguinisch type

Sanguinisch

Sanguinisch is een temperament of persoonlijkheidstype. Het sanguinisch type wordt geacht vurig en energiek te zijn.

Het sanguinisch type wordt, behalve met bloed, geassocieerd met de lente (nat en warm), en met het element lucht. Het sanguinisch type is in het algemeen optimistisch, vrolijk, vol zelfvertrouwen en populair. Ze kunnen dromerig zijn, weinig praktisch en impulsief reageren. Ze beschikken vaak over veel energie, maar hebben moeite die ergens op te richten.

Karakteristieken: energiek, hartelijk, onbevangen, optimistisch, creatief, zorgeloos, levendig, sociaal, open, impulsief, vluchtig.

Andere benamingen: de beïnvloeder, sanguinicus


Zie ook: Test – De vier temperamenten
Zie ook: Artikel – De vier temperamenten
Zie ook: Cholerisch typeFlegmatisch typeMelancholisch type