Roger Ascham

Roger Ascham

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen