Puur

puur

het genoemde werkelijk en alleen zijnde, niets dan