Proces

het proces

verloop van een geleidelijke verandering