Paradox

de paradox

schijnbare tegenspraak


Het bestaat uit een combinatie van dingen dat op het eerste gezicht niet kan, maar die, als men er nog eens over nadenkt, wel degelijk mogelijk is.

Voorbeelden

  • Het geluid van de stilte
  • Vele eersten zullen de laatsten zijn
  • Weinig alcohol kan teveel zijn
  • Hoe gespecialiseerder iemand is, des te minder kan hij