Optimisme

het optimisme

levenshouding waarbij men alles van de positieve kant beschouwt en rekent op een gunstige afloop