Oplading

oplading
VoorKeur® categorie
Deze categorie vertegenwoordigt de denkpatronen die bepalen hoe je informatie verwerkt en op welke wijze je je batterij oplaadt. Bij het ene denkpatroon krijg je energie door mensen om je heen te hebben en bij het andere denkpatroon krijg je energie door alleen te zijn.


Deze categorie vertegenwoordigt de VoorKeur® denkpatronen:


Indien personen een sterk verschillende voorkeur hebben op welke wijze de batterij opgeladen wordt loop je de kans op vergissingen.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Externe bron begrijpt niet dat de persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Interne bron een uitnodiging voor een feest afslaat, vroeg weggaat of zich niet op zijn gemak voelt. De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Interne bron wordt moe van al dat gepraat, wil alleen zijn en kan de persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Externe bron als overheersend ervaren.