Modaliteit (taalkunde)

de modaliteit (taalkunde)

de verhouding waarin naar het oordeel van de spreker de inhoud van een zin staat tot de werkelijkheid