Invalshoek

invalshoek
VoorKeur® categorie
Deze categorie vertegenwoordigt de denkpatronen die je gebruikt om te bepalen op welke wijze je mensen of dingen benadert en beoordeelt. Je verplaatst je in de situatie van de ander, je benadert het vanuit je eigen perspectief of je neemt het van een afstand waar (Helikopterview).


Deze categorie vertegenwoordigt de VoorKeur® denkpatronen:


Indien personen een sterk afwijkende invalshoek hebben en lastig of niet kunnen schakelen tussen deze denkpatronen dan loop je de kans op een geschil.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Ander loopt het risico op overspannenheid of een burn-out. Voornamelijk de personen met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Ander die slecht ‘nee’ kunnen zeggen.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Eigen die niet kan schakelen tussen het denkpatroon Eigen en het denkpatroon Ander kan zich niet verplaatsen in de ander. Ze begrijpen daardoor de emotie van de andere persoon niet of de wijze waarop de andere persoon verbaal of non-verbaal communiceert. Deze personen hebben geen empathie en dan praat je langs elkaar heen of ontstaan er meningsverschillen.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Eigen die niet kan schakelen tussen het denkpatroon Eigen en het denkpatroon Helikopterview loopt het risico op een conflictsituatie. Ze gaan er vanuit dat ze gelijk hebben en de andere persoon niet. Hierdoor verliezen ze het overzicht waardoor ze maar een beperkt gedeelte van de werkelijkheid waarnemen.

Indien je het denkpatroon Helikopterview zelden tot nooit gebruikt dan is het raadzaam om je dit denkpatroon aan te leren.


Konrad Adenauer

“Men hoeft niet altijd hetzelfde standpunt in te nemen, want niemand kan je beletten wijzer te worden”