Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

Menigeen vindt zijn hart pas, als hij zijn hoofd heeft verloren