Flegmatisch

Flegmatisch type

Flegmatisch

Flegmatisch is een temperament of persoonlijkheidstype. Het flegmatisch type wordt geacht rustig, kalm reagerend en weinig emotioneel te zijn.

Het flegmatisch type wordt behalve met slijm, geassocieerd met de winter (nat en koud) en met het element water. Hoewel het flegmatisch type tevreden en aardig is kan de verlegen persoonlijkheid hen hinderen bij het tonen van enthousiasme en bij het zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Karakteristieken: kalm, aandachtig, geduldig, ontspannen, nieuwsgierig, rationeel, onverstoorbaar, tolerant, overpeinzend, consistent, loyaal, stoïcijns.

Andere benamingen: de meevoeler, flegmaticus


Zie ook: Test – De vier temperamenten
Zie ook: Artikel – De vier temperamenten
Zie ook: Cholerisch typeMelancholisch typeSanguinisch type