Drijfveer

drijfveer
VoorKeur® categorie
Deze categorie vertegenwoordigt de denkpatronen die bepalen wat je beweegredenen zijn als het gaat om de interactie binnen een groep, organisatie, team, familie, gemeenschap of bevolkingsgroep. Je wil je aansluiten, je wil het beïnvloeden en controleren, of je bent gericht op het resultaat. Deze denkpatronen zijn nauw verbonden met je interactieve waarden.


Deze categorie vertegenwoordigt de VoorKeur® denkpatronen:


Indien personen een sterk afwijkende drijfveer hebben dan loop je het risico dat de interactie een ongewenst effect heeft op de andere persoon. Die kan passief, onzeker of agressief worden.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Aansluiting wil als je hen feedback geeft vernemen wat ze goed gedaan hebben. Complimenten ontvangen zij echter liever privé dan in het bijzijn van anderen. Ze willen zichzelf niet verheffen boven de anderen.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Invloed wil dat als je hen feedback geeft dat je dan duidelijk bent. Ze blijven gemotiveerd door ze te helpen bij hun carrière.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Resultaat wil dat als je hen feedback geeft weten wat ze goed en minder goed hebben gedaan zodat ze zichzelf kunnen verbeteren.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Aansluiting werkt het beste in een groep aan een taak of project met een laag risico.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Invloed kan persoonlijke invloed uit willen oefenen (anderen dirigeren). Of ze willen gericht invloed uitoefenen om de inspanningen van anderen in de juiste banen te leiden om doelen te bereiken. De behoefte aan persoonlijke invloed kan de behoefte aan resultaat echter wel eens in weg zitten. Een persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Invloed kan door anderen als autoritair worden ervaren.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Resultaat ontwikkelt zich als er moeilijke problemen overwonnen zijn. Ze werken het meest efficiënt alleen of samen met andere personen die ook een sterke voorkeur voor het denkpatroon Resultaat hebben.


Albert Einstein

“Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden”

“Motivatie is energie die zich richt op het tot stand brengen van dingen”