Denkstrategie

denkstrategie
VoorKeur® categorie
Deze categorie vertegenwoordigt de denkpatronen die bepalen welke fase en taken van een project je het meest motiveren. Het geeft aan of je de voorkeur hebt om ideeën te bedenken, om opbouwend kritisch te zijn (als waarnemer controleren) of om het project ten uitvoer te brengen (realiseren).


Deze categorie vertegenwoordigt de VoorKeur® denkpatronen:


In zijn algemeenheid raak je niet gemotiveerd door alle fases en taken van een project en kun je moeite hebben met een aantal ervan. Bij het samenstellen van een team is het raadzaam om alle denkpatronen vertegenwoordigd te hebben. Er kan strijd ontstaan als men deze denkpatronen niet als aanvullend opvat.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Bedenken zal het initiatief nemen en met een nieuw idee komen. De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Realiseren zal een plan gaan maken en deze concreet uitwerken om het idee te realiseren en de persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Controleren zal kritisch kijken naar het plan.

De persoon met het denkpatroon Bedenken zal betere en mooiere oplossingen proberen te bedenken. De persoon met het denkpatroon Realiseren zal hier plannen voor maken en de persoon met het denkpatroon Controleren zal hier weer kritisch naar kijken. Dit is een continu proces gedurende de looptijd van een project en de kracht zit hem erin om ieder denkpatroon in zijn waarde te laten zodat ze onafhankelijk van elkaar en volgordelijk hun werk kunnen doen. Het zijn de voorwaarden voor een succesvol project.

De basisgedachte van de eerste fase (Bedenken) is, dat alles mogelijk is. Het is een fase waarin nieuwe ideeën naar boven komen en opgeschreven worden zonder enige vorm van kritiek of terughoudendheid. In de tweede fase (Realiseren) pak je het idee op en zoek je naar de beste manier om het waar te maken. Op deze manier kunnen de meest wilde plannen ontstaan. In de derde fase (Controleren) wordt er kritisch naar de plannen gekeken en volgt een lijst van verbeterpunten en zaken die volledig herzien dienen te worden.

Vervolgens doorloop je alle drie de fases opnieuw. Voor elk verbeterpunt en herziening van de plannen bedenk je een betere en mooiere oplossing. Weer is alles mogelijk. Het is alleen nu toegespitst op wat nog niet voldoende uitgekristalliseerd was. In de tweede fase worden details weer verder uitgewerkt. Alle fases worden net zo lang doorlopen totdat de persoon met het denkpatroon Controleren tevreden is, en het project opgestart kan worden.

Wanneer je dit proces gebruikt om een probleem aan te pakken of om nieuwe concepten te onderzoeken en te realiseren, is er een belangrijk aspect waartegen niet gezondigd mag worden. In de verschillende fasen van het proces is het noodzakelijk dat ieder denkpatroon afzonderlijk zijn werk doet. Als je tijdens een bepaalde fase wisselt van denkpatroon heb je voor je het zelf merkt, een idee al afgeschoten omdat je er op voorhand niet in gelooft. Of je keurt iets af wat in je gedachten opkomt omdat het onmogelijk lijkt het te realiseren. Je brengt je eigen idee al om zeep nog voordat het de kans heeft gehad om op tafel te komen.

Als je je wil verzekeren van opbouwende kritiek en afbrekende kritiek wil vermijden, bedenk dan dat de persoon met het denkpatroon Controleren niet realistischer is dan de persoon met het denkpatroon Bedenken. Zijn denkpatroon is alleen anders. De persoon met het denkpatroon Controleren bekritiseert niet de persoon met het denkpatroon Bedenken of Realiseren, deze persoon bekritiseert het plan.


Walt Disney

“If you can dream it, you can do it”