Daad

de daad

bewust gepleegde, doelgerichte handeling