Bewijzen

bewijzen

doen blijken dat iets is zoals beweerd of verondersteld werd