Argument

het argument

hetgeen men stelt om op grond daarvan een conclusie te trekken, iets te betogen of te bewijzen


Ter overdenking

ieder argument geeft een reden maar niet iedere reden die gegeven wordt, is een argument