de taal

het systeem van spraakklanken en de schriftelijke vastlegging hiervan die mensen gebruiken om met elkaar te communiceren


“Taal is de inkleding van gedachten”

“De taal is de mensen gegeven om zijn gedachten te verbergen”