systematisch
VoorKeur® denkpatroon
Kracht: Je bent ordelijk
Categorie: Flexibiliteit


Kenmerken bij sterke voorkeur

  • Je werkt bij voorkeur volgens een planning
  • Je wil taken zo snel mogelijk afronden
  • Je hebt behoefte aan regels, wetten en procedures
  • Je bent er op gericht om het leven aan te passen aan je eigen waarden

Zie ook: Spontaan