Simone de Beauvoir

De mens is vrij, maar vindt zijn beperking in zijn eigen vrijheid