Sidonie-Gabrielle Colette

Wees blij. Dat is een manier om wijs te zijn.