sceptisch
VoorKeur® denkpatroon
Kracht: Je kunt goed controleren
Categorie: Overtuigingsstrategie


Kenmerken bij sterke voorkeur

  • Je moet iedere keer opnieuw ergens van overtuigd raken
  • Je beslist iedere keer opnieuw
  • Je neemt een besluit op basis van overdenking
  • Je laat je niet beïnvloeden door ervaringen uit het verleden


Zie ook: AutomatischHerhalingTijdsverloop