realiseren
VoorKeur® denkpatroon
Kracht: Je ziet praktische mogelijkheden
Categorie: Denkstrategie


Kenmerken bij sterke voorkeur

  • Je bent gericht op beschikbare tijd en middelen
  • Je bent gericht op nut en bruikbaarheid
  • Je zet plannen om in actie en concretiseert
  • Je zorgt ervoor dat het project soepel blijft lopen

Zie ook: BedenkenControleren