het model

systeem dat de werkelijkheid nabootst of probeert te beschrijven


“Alles moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt, maar niet eenvoudiger”