de mens

het hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de zoogdieren behorend wezen, dat zich door zijn rede en taal van de overige dieren onderscheidt