Konrad Adenauer

Men hoeft niet altijd hetzelfde standpunt in te nemen, want niemand kan je beletten wijzer te worden