informatieverwerking
VoorKeur® categorie
Deze categorie vertegenwoordigt de denkpatronen die je gebruikt om informatie te verwerken. Enerzijds op welke wijze je informatie verzamelt (redenerenwaarnemen) oftewel hoe je weet, wat je weet en anderzijds de omvang en gedetailleerd er van (specifiekalgemeen).


Deze categorie vertegenwoordigt de VoorKeur® denkpatronen:


Indien personen een sterk verschillende voorkeur hebben op het gebied van informatieverwerking loop je kans op miscommunicatie met daaruit voortvloeiend een mogelijk conflict. Als je het idee hebt dat twee personen volledig langs elkaar heen praten, dan is de kans groot dat dit hierdoor komt.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Abstract benadert het theoretisch terwijl de persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Concreet het praktisch benadert.

De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Globaal kan al die gedetailleerde informatie niet verwerken en de persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Details heeft geen flauw idee waar de ander het over heeft. Voor hen is het allemaal veel te vaag en te algemeen.

Het is zonde als er sprake van miscommunicatie is, aangezien deze personen elkaar perfect aan kunnen vullen en ze er voor kunnen zorgen dat een project kans van slagen heeft en gerealiseerd wordt.


Albert Einstein

“Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”