globaal
VoorKeur® denkpatroon
Kracht: Je denkt buiten de kaders
Categorie: Informatieverwerking


Kenmerken bij sterke voorkeur

  • Je bent gericht op hoofdzaken
  • Je bent gericht op een eigen zelfstandige oplossing voor een probleem
  • Je ziet verbindingen tussen mensen of dingen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken lijken te hebben
  • Je bent gericht op het ontwikkelen van een eigen visie en manier van werken
  • Je bent gericht op het vormen van ideeën en veronderstellingen over hoe de werkelijkheid in elkaar zit

  • Zie ook: AbstractConcreetDetails