de gewoonte

  1. omstandigheid dat men gewend is iets telkens te doen
  2. handeling die men uit gewenning telkens verricht

“Gewoontes zijn de spoorrails van de mensen”