Georges van Acker

Mensen die zichzelf beklagen, kunnen het leed van anderen niet begrijpen