Georges van Acker

Het geweten van bepaalde mensen reikt niet verder dan de angst voor bestraffing