generaliseren

uit een bijzonder geval een algemene conclusie afleiden