flexibiliteit
VoorKeur® categorie
Deze categorie vertegenwoordigt de denkpatronen die je gebruikt om je aan te passen aan de buitenwereld, de mensen om je heen en de informatie die je persoonlijke wereld beïnvloed. Bij het ene denkpatroon neem je de dingen zoals ze komen en bij het andere denkpatroon wil je de dingen zo goed mogelijk regelen.


Deze categorie vertegenwoordigt de VoorKeur® denkpatronen:


Indien personen een sterk verschillende voorkeur hebben op het gebied van flexibiliteit dan loop je de kans op ontevredenheid. De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Spontaan begrijpt niet dat de persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Systematisch alles wil regelen. Men voelt zich daardoor beperkt in hun levenswijze. De persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Systematisch zal de persoon met een sterke voorkeur voor het denkpatroon Spontaan als chaotisch ervaren.


Henry Brooks Adams

“Uit chaos ontstaat vaak leven, uit orde gewoonte”