ervaringsgericht
VoorKeur® denkpatroon
Kracht: Je hebt een groot voorstellingsvermogen
Categorie: Leerstijl


Kenmerken bij sterke voorkeur

  • Je leert door te associëren
  • Je bent gericht op door ondervinding verkregen kennis
  • Je denkt van globale informatie naar gedetailleerde informatie
  • Je let bij je leeromgeving op de non-verbale communicatie en sfeer


Zie ook: BetekenisgerichtKennisgerichtToepassingsgericht