Eleanor Roosevelt

Niemand kan je een minderwaardigheidsgevoel geven zonder je toestemming